Voor een melding van overlijden (dag & nacht): 045-5211337 | Infonummer: 045-5234006

Begrafenis

Na het overlijden van een dierbare, staat u direct voor keuzes; Wordt er gebruik gemaakt van een begrafenis of een crematie? Mensen maken bij het leven wel eens hun uitvaartwensen kenbaar. Is dit niet het geval dan is het aan u als nabestaande om deze moeilijke keuze te maken.

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

Wij geven u middels deze pagina graag meer informatie over het begraven van een dierbare, de mogelijkheden en zaken waar u rekening mee moet houden.

Wanneer vindt de begrafenis plaats?

Een overledenen mag na 36 uur en binnen 6 dagen begraven worden, als u het eerder of later wilt kan alleen met toestemming van justitie en of burgermeester. 

De hoofdvraag bij van Bree is:  Hoe kunnen wij samen ervoor zorgen dat iemand een eervol en respectvolle manier een uitvaart krijgt?

Een begrafenis regelen?

Op moment dat een dierbare van u komt de overlijden, komt er een hoop op u af. Hoe regelt u de begrafenis? Hoe geeft u de begrafenis een uniek en persoonlijke karakter? En wat is er al vastgelegd qua uitvaartwensen.

Wij komen graag bij u langs om de mogelijkheden en laatste wensen te bespreken.

Een begrafenis begint met een plechtigheid die plaatsvindt in onder andere een kerk of aula. Wij beschikken over een eigen aula, genaamd Aula van Bree. Uiteraard staat het u vrij waar de plechtigheid plaatsvindt. Na deze plechtigheid wordt de kist door nabestaanden of onze dragers naar de centrale plek van afscheid begeleid. Bij deze plek krijgt u nog de gelegenheid om definitief afscheid te nemen en een dankwoord uit te spreken naar de aanwezigen. Hierna wordt de kist in het graf bijgezet. 

Begraafplaats

Bij een begrafenis kunnen de nabestaande kiezen uit verschillende type begraafplaatsen: Kerkelijk, Gemeentelijk & Natuurbegraafplaats.
Hierbij kunt u weer kiezen voor een algemeen graf of een particulier (eigen) graf.

Algemeen graf

  • Betaalbaarder dan een particulier graf
  • Er wordt een plek gekozen door de beheerder van de begraafplaats
  • In algemene graven worden meerdere mensen begraven die geen familieband met elkaar hebben.
  • Het graf wordt geruimd na 10 jaar
  • Strengere richtlijnen voor monument plaatsing

Particulier graf

  • Periode van 10 of 20 jaar met mogelijkheid tot verlenging
  • U kiest zelf de plek
  • U kiest zelf of de overledene met iemand anders begraven wordt
  • U bent zelfverantwoordelijk voor onderhoud
  • Grafmonumenten mogen onder voorwaarden geplaatst worden

Natuurbegraafplaats

Natuurbegraafplaatsen worden alsmaar populairder in Nederland. De graven of urnen met as worden in de natuur geplaatst. Deze natuurbegraafplaatsen zijn voor iedereen, ongeacht de geloofsovertuiging. Uiteraard staat het belang van de natuur wel voorop. Mensen kiezen voor natuurbegraafplaatsen aangezien de overledenen opgaan in de natuur, en de begrafenis op een biologische manier plaatsvindt; de kist is biologisch afbreekbaar.

Kerkelijke uitvaart

Als u afscheid neemt op een kerkelijke manier lijkt de keuze voor de locatie vrij gemakkelijk.
Vaak vindt de uitvaart plaats in een kerkgebouw waar de overledenen of nabestaanden dichtbij wonen. Soms gebeurd deze dienst ook in onze eigen aula of in het crematorium.

Het kan heel fijn zijn als u samenkomt in het gebouw wat u goed kent, samen met famlie, vrienden en nabetsaanden. Het samenkomen op een plek die u kent met familie en vrinden is heel prettig op zoon emotionele dag.

Gemeentelijke uitvaart

Het is wettelijk verplicht dat gemeenten voor overledenen een uitvaard te regelen, stel u komt in een situatie dat er geen nabestaande zijn of de nabetstaande kunnen de begrafenis niet financieren? kom je uit op een ”gemeetelijke begrafenis. De gemeente word eigenlijk dan de opdracht gever van de begrafenis. Dat betekend ook dat de gemeente bepaalt hoe de begrafenis eruit komt te zien. De gemeente neemt contact op met de vaste uitvaartondernemer die dan de gehele begrafenis realiseert.

Uitvaartzorg van Bree

Wij helpen graag bij het maken van een tastbare herinnering. Bent u benieuwd naar de kosten en verdere mogelijkheden, dan verwelkomen wij u graag voor een persoonlijk gesprek.

Wij hechten veel waarde aan een persoonlijk & betrokken uitvaart. Vanaf moment van overlijden tot de dag van de uitvaart zijn wij persoonlijk betrokken bij de nabestaanden. 

Heeft u vragen? Neem gerust contact op. We nemen graag de tijd om uw vragen te beantwoorden en uw wensen voor een (naderende) uitvaart te bespreken. Ongeacht waar u verzekerd bent.

Bereikbaar op: 045-5234006